قدم به قدم تا دانستن اختلال موتیسم در کودکان و راه های درمان آن بعضی کودکان دوست ندارند با افراد غریبه ارتباط برقرار کنند و خجالت میکشند با این حال برخی از این کودکان دارای اختلال موتیسم (Mutism Disorder ) در زمان هایی بدون دلیل…