«حواست کجاست؟!» این جمله را بسیاری از معلمان خطاب به دانش آموزان و البته پدر و مادرها، خطاب به فرزندانشان می‌گویند؛ کودکان یا دانش آموزانی که شاید نه معلم و نه حتی پدر و مادر خبر نداشته باشند که دچار اختلالی به نام ADD است…